BEOPREVOZ

Uslovi upotrebe

Ako nastavite da pretražujete i koristite ovaj veb sajt u potpunosti se morate složiti sa sledećim pravilima i uslovima korišćenja, koja su u skladu sa našom deklaracijom o privatnosti, i koja između ostalog ima za cilj ostvarivanje kontakta sa Vama prilikom obavaljanja naše delatnosti putem ovog veb sajta.

Korišćenje ovog veb sajta podrazumeva pridržavanje sledećih pravila korišćenja:

  • Sadržaj stranica ovog web sajta služi za Vašu opštu informisanost i upotrebu, dok se sadržaji mogu menjati a da Vi ne budete direktno obavešteni o promeni koja je nastupila.
  • Mi odgovaramo za tačnost i kompetentnost podataka objavljenih na našem veb sajtu, ali se ova izjava odnosi samo na sadržaje koje je objavilo naše uredništvo. U slučaju da je sadržaje na našem sajtu objavila neka treća strana, znajte da ni mi niti bilo koja treća strana nećemo prihvatiti odgovornost za tačnost i kompetentnost objavljenih sadržaja.
  • Svaka upotreba informacija ili materijala sa ovog web sajta podleže Vašem riziku, jer mi nismo u mogućnosti da takav rizik prihvatimo. Takođe, Vaša je odgovornost da procenite i proverite da li sadržaji i informacije objavljene na našem veb sajtu odgovaraju Vašim individualnim potrebama.
  • Ovaj veb sajt raspolaže autorskim i drugim pravima nad nematerijalnim stvarima što uključuje ali se i neograničava na: dizajn, izgled, fotografije i grafiku. Iz tih razloga replika je dozvoljena ako se koristi u nekomercijalne svrhe i kao takva sadrži copyright potpis. Ukoliko Vam je namera da repliku koristite u komercijalne svrhe, Vaša je obaveza da nas kontaktirate kako bismo se dogovorili oko prodaje ili davanja tih prava na korišćenje.
  • S vremena na vreme na ovom veb sajtu se mogu naći i linkovi do drugih veb sajtova. Ti linkovi su dati radi Vaše veće udobnosti prilikom dolaženja do informacija, ali mi ne možemo garantovati za te veb stranice. Takođe, nismo u mogućnosti da prihvatimo bilo kakvu odgovornost za sadržaje u linkovanim veb sajtovima.
  • U slučaju da dođe do bilo kakvog sudskog spora čiji je subjekt: “upotreba ovog veb sajta”, biće nadležan zakon Republike Srbije.